Het Corolla AE92 GT-S Project

Een website over mijn lopende project

Nederlandse vlag Engelse vlag

Blueprinten

Wie zich echt serieus met het tunen van motoren bezig gaat houden is wellicht de term 'blueprinten' wel eens tegen gekomen. Veel mensen zegt dit niet direct iets, want heel populair is het niet.

Het kost enorm veel tijd en geld en levert kwa vermogen weinig tot niets op. Mede daarom zien maar weinig mensen het nut ervan in.

 

Maar het kan soms net het verschil maken doordat je een goede basis legt om op voort te bouwen.

Wat het uiteindelijk behelst is het volgende:

 

Bij het ontwerpen van een motor door de fabrikant worden er technische tekeningen gemaakt waarin ook alle maten en dergelijke vast gelegd worden. De zogenaamde blueprints.

 

In deze technische tekeningen worden de maten van alle onderdelen vastgelegd zoals deze gefabriceerd moeten worden, de zogenaamde nominale maat.

Maar er wordt altijd een marge aan gehouden, de zogenaamde maat toleranties. Het onderdeel mag iets boven en iets onder de nominale maat afwijken zonder dat dit problemen oplevert. Vallen de onderdelen buiten deze toleranties, dan zal het afgekeurd worden.

 Het is namelijk nagenoeg onmogelijk om bij massa productie alle onderdelen precies 100% aan de maat te maken. De ene machinale man is preciezer dan de andere, het snijgereedschap kan ook al iets versleten zijn, het materiaal kan moeilijk te bewerken zijn en zo zijn er diverse redenen waarom de maat net iets af kan wijken.

Dit klinkt alsof er maar slordig omgegaan wordt met de fabricage, maar ik heb het hier over afwijkingen van tienden, hondersten of zelfs duizendsten van een millimeter! En hoe dichter je bij de nominale maat blijft, hoe beter de kwaliteit van het onderdeel.

 

Technische tekening

Een technische tekening met de nominale maten en de maattoleranties.

 

Goed, nu we dit weten kunnen we eens kijken wat dat concreet betekent als je zelf met een motor aan de slag wilt gaan.

Bij de massa productie van onderdelen van een motor ontstaan onherroepelijk imperfecties zoals bijvoorbeeld gietbramen die niet op de oorspronkelijke ontwerp tekeningen staan. Of net een minimale afwijking in het gewicht van onderdelen.

Het zou simpelweg teveel kosten om deze onderdelen allemaal helemaal te controleren en de imperfecties helemaal weg te halen of te corrigeren.

Dat is iets wat alleen bij high performance, superdure en handgemaakte auto's gebeurt waar met veel kleinere toleranties wordt gewerkt en men de extra tijd en moeite neemt voor extra kwaliteit.

 

Maar voor bijvoorbeeld een dagelijkse Toyota Corolla is dit allemaal niet van belang. Die moet goedkoop zijn en doen wat hij moet doen zonder problemen. Hier geldt: als het onderdeel binnen de toleranties valt zal het gewoon gebruikt worden en netjes z'n werk doen.

 

Maar als je een motor helemaal gaat tunen willen we natuurlijk wel van deze imperfecties af.

Het kan de loop van de motor wel beïnvloeden, zorgen voor een grotere belasting op onderdelen als we deze gaan belasten buiten wat de fabrikant ooit voor ogen had, voor een minimale onbalans zorgen, voor extra slijtage zorgen of het kan extra massa zijn die we in beweging moeten brengen en wat weer extra energie kost.

 Het kunnen allemaal redenen zijn om blueprinten toch te overwegen als je een motor zo perfect mogelijk wilt hebben.

 

Bij het blueprinten gaan we onderdelen perfectioneren en zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke nominale maat proberen te krijgen. Hiervoor kunnen we bijvoorbeeld materiaal verwijderen (gietbramen, oneffenheden) en draaiende onderdelen zoals zuigers en drijfstangen uit gaan wegen zodat deze zoveel mogelijk hetzelfde gewicht hebben en dus andere onderdelen (denk bijvoorbeeld aan de krukas of lagers) in de motor gelijkmatiger belasten.

 

blueprinten van een krukas

 

Al met al is blueprinten dus ook erg ambachtelijk werk. Het moet allemaal met de hand gebeuren, uitgewogen en nauwkeurig gemeten worden. Dat maakt het erg tijdrovend en daarmee ook weer duur.

 

Bedenk je bovendien dat wanneer je materiaal gaat verwijderen aan een roterend onderdeel zoals een krukas, je dat onderdeel ook weer opnieuw moet laten balanceren om dit te compenseren.

 

Laat het bovendien over aan iemand die weet waar hij mee bezig is. Als je teveel materiaal weghaalt op de verkeerde plek kan dat natuurlijk rampzalig zijn voor dat onderdeel. Hou altijd in je achterhoofd dat sommige van die onderdelen tot wel 8000 toeren per minuut draaien en er enorme krachten op komen te staan!

 

Zoals reeds gezegd levert blueprinten per definitie niet direct extra vermogen op. Het zorgt er wel voor dat de motor gelijknamiger belast wordt en mooier gaat lopen. En met een goede basis motor wordt het makkelijker om te tunen en blijft de motor ook betrouwbaarder. Dat is vaak ook een investering waard.